UNDER CONSTRUCTION
Стела Василева :: 05.11 - 29.11 :: 2015

UNDER CONSTRUCTION
Стела Василева
05 – 29.11.2015
откриване 05.11.2015, 19:00

Събрани под ново заглавие, в различна среда и различен град, трите отделни проекта, които представя Стела Василева в галерията на Contemporary Space, стоят заедно по различен начин. Под общото название Under Construction, проектите „5 кутии“ (2015), „Труд и свободно време“ (2014) и по-старите серии рисунки с деца очертават интересна траектория – една възможна линия на развитие, която ги свързва в оригинална авторска теза, независимо от разнородните им изразни средства. Under construction – „в строеж“ съвсем буквално насочва към процеса на изграждане на художествена реалия – отделна, автономна територия със собствени правила и теза. Както рисунките, така и магнетичните черни кутии по красив начин освобождават образите от пространствена условност и формално ги превръщат в абстрактни. В нищото, в безчетното, в бялото или в черното формите, обектите, фигурите, групите и множеството декларират хладно присъствие. Истинската тема на изложбата е някъде в тази (липса на) перспектива, в безвремието, което тук не се вижда, защото е процес „в строеж“.

ВМЕСТО ЛЕГЕНДА
Магическите кутии, представени в тази серия са замислени преди и извън текстовете и събраните в тях понятия да бъдат открити в интернет. Това прави връзката между тях още по-силна и насочваща зрителя, към онова състояние на преопределеност, в което човек остава отражение на друга своя същност. Огледалните бездни притежават затворена в тях вътрешна светлина. При срещата си с формата, тази скрита светлина, която идва от най-дълбокия безкраен мрак се проявява. Явява се в силует и образ – един и същ и постоянно различен. Явява се форма, заради светлината, отражение, заради тъмнината, заради формата разграничаваме светлината от мрака – и тази първична сцена се случва през отражението на собственото лице. Няколко получерни фрази в ТЕКСТ 1, приложен към изложбата, служат като легенда, която би могла да послужи, при необходимост, за по-буквален прочит на ефектите, които се наблюдават в дискретните обекти от изложбата. Другият текст ТЕКСТ 2 е интервю с Никола Тесла, преводът на което беше публикуван наскоро в интернет. Представянето на тези два текста в референция с произведенията на Стела Василева може да бъде четено както се намери за угодно. Както ще стане ясно, още веднъж, по особено красив начин, нещата изглеждат така, както ги виждате, само заради изброените свойства на светлината, но да не отиваме по-далеч с думи, когато може и без. Серията „Труд и свободно време” представя, в една колкото универсална, толкова и уникална техника, авторката извежда моменти от труда, като буквално рисува сцени от работата на строежи; физически труд с обекти и движение. Свободното време е заето от детски игри, спортове, масови упражнения и физзарядка за деца, пиене на бира с компания на безкрайна възглавница – облак на блаженство. Градацията на композициите от детски-„свободни” към трудоустроени не минава без диалог и разменени погледи между нищонеправещите и бачкащите; и изненадващо стига до изящни индустриални пейзажи. Заводи, комини и силози, огромен изкоп за строеж стоят освободени от човешко присъствие. Поставени в необичайни ракурси, изписани и студени, но одухотворени, обектите на труда, на големия труд свидетелстват за неговата дълбока тайна – да съдържа някаква част от усилията, да овеществява правеното от човека. Не без ирония, сред тези обекти са изкоп за основи и мощен пароцентрален комин, произведения на труда, уличаващи го в профилактичната му същност по отношение на обществото и отделния човек. Извън темата за работата, Стела Василева се вглежда в „свободното време” като собствен капитал, нещо, което се изразходва с отношение: игра във всички смисли на думата и възрастови правила.

Йово Панчев

Изложби