ProfilePhoto_t-trendafilova1

Трендафила Трендафилова

Трендафила Трендафилова – Персефи Ескес е родена на 16.11.1989 г. За кратък период от живота си изучава архитектура, но желанието да разгърне повече своите творчески способности и свобода на изказа я отвеждат към живописта и визуалните изкуства. Живее и твори в София. Награди: 2017 AUBG Награда за съвременно изкуство; 2017 Фондация Едмонд Демирджиян – награда за живопис за обещаващо развитие и посветеност на изкуството; 2017 артистичен престой в Cite Des Arts, Париж; 2013 Лятна академия във Виена – Награда за дипломна работа връчена от НХА; 2012 ЕРАЗЪМ UB факултет De Belles Artes, Барселона, Испания; Иложби и участия: 2017 “Космодрум”, ONE gallery, София; 2017 Youthexhibition Vol. 2, галерия Червената точка, София; 2017 Самостоятелна изложба “Trés” галерия Ракурси, куратор Мария Василева, София; 2017 творчески престой в ателие “The fridge”; 2016 pop-up изложба на “Фигуративен Ambient Състояние небе”, клуб Каркасон, София; 2016 Самостоятелна изложба “Фигуративен Ambient Състояние небе”, музикален пърформанс, галерия Аспект, Пловдив.

Автори