MKrastev_ArtistsPhoto

Милен Кръстев

Милен Кръстев е роден през 1973 във Варна. Във ВСУ-Варна той следва Културология, а в Kunsthochschule, Касел завършва „Bildende Kunst“. Освен като художник, работи и като куратор, галерист и дизайнер. В рамките на дългогодишния си артистичен проект Миленотопия, той реализира различни подпроекти използвайки като медиум фотография, видео, пърформанс, инсталация, скулптура и др. „Проект Миленотопия“ е симулация – метод за анализ на системи, които са прекалено сложни за теоретична или формална обработка. Различните нива на „Проект Миленотопия“ са експериментални модели, които дават възможност да се придобият опит и познание за системата в нейната цялостност. Основна тема в „Проект Миленотопия“ е изследването на взаимодействието и напреженията между личност и общество, от позицията на индивида. Някои точки в историята на проекта са: Bodies Of None (2018 / Museum of Fine Arts, Xi’an, China), Behind Milenia (2016 / Fringe Arts Bath Festival, Bath, UK), Milenian landscapes (2014 / Kulturbahnhof, Kassel, Germany), Mileniafilms (2014 / The idling gallery, Berlin), Megamenmon (2014 / COPYRIGHTberlin, Berlin, Germany), M-News (2014/Kunstverein, Kassel, Germany), Milenia Club (2012 / Kulturbahnhof, Kassel, Germany), Milenia Loves You (2010 / Con.Tempo art festival, Varna, Bulgaria), National Museum of Milenia (NAMUMI) (2010 / Kunstverein, Kassel, Germany), Milenotopia – SPOSAMI! (2009 / Galleria Studio 44, Genua, Italia), Milenograffiti (2009 / Spinnerei, Leipzig), Green Cards for Milenia (2009 / M-Tel Art Awards (honoured), Varna, Bulgaria), Project Milenotopia (2008 / Arte a Full Festival, Leipzig, Germany), Milenotopical excavations (2006 / August in Art Biennale, Varna / Bulgaria)

Автори