INVERSION
Antonia Koleva - Nitra
Kaloyan Iliev - Kokimoto :: 14.11 - 07.12 :: 2014

 десет години съвместен живот и множество индивидуални артистични изяви, Нитра и Кокимото, обединяват творчески сили в първия си общ проект озаглавен „Инверсия“.

И въпреки, че не работят с текст, за заглавие на изложбата използват литературен похват, при който умишлено се размества словореда. Независимо от различните значения на думата в метеорологията, химията или музиката, чрез него те правят аналог с преобръщането на нормалния ход на процесите и явленията в живота.

Изложбеното пространство от своя страна предоставя подходяща основа, върху която да развият и визуализират този проект, изчистен от ненужно материалното.

Инсталация, видео и рисунка са основните изразни средства за изграждането на елитарна изложба, разглеждаща популярните проблеми на съвременното.Адресирайки изложбата към „елита“, според тях по правило малоброен, приел предизвикателството да осъзнае действителността и да осъществи промяната в град като Варна, те считат по-скоро за лукс.

Повлияни от случилото се през годината, те са приели предизвикателствата на реалността да създадат проект, отразяващ актуалния ритъм на времето. Време, в което забързаното общество изостава в своя напредък, а подмяната на ценности, фалшивият морал и страхът от собствения индивидуализъм се приемат за нормални.

Давайки си сметка, че изкуството не решава проблеми, но надявайки се, че общите усилия ще помогнат за решаването им, Нитра и Кокимото ви канят на откриването на “Инверсия” на 14 ноември 2014 в Contemporary Space.

Exhibitions