CONTEXT
Пета годишна изложба :: 21.12 :: 2017 - 21.01 :: 2018

CONTEXT
Пета годишна изложба на Contemporary Space
21 декември 2017 – 21 януари 2018

Основен белег на днешното време е пренасищането с информация, гледни точки и мнения. Време, в което посланието пътува бързо, но възниква въпроса: достига ли смисълът му до крайната си цел?

Текстът като средство е мощно оръжие, често използвано от художниците, за да предадат същинското значение на посланията си.

При изкуството базирано на употребата на декларативен текст, основния начин за комуникация е текста като главна част от произведението. Чрез него не се обслужва естетиката на творбата, а се подсилва единствено посланието ѝ.

В исторически план използването на текст въвежда нов начин на мислене в артистичните практики. Още през края на 20-те години на ХХ век Рене Магрит за първи път използва текста като декларация в работата си „Това не е лула” (Ceci n’est pas une pipe.). Като течение, изкуството базирано на употребата на текст възниква през 60-те, като основни негови представители са художници като Джаспър Джоунс, Робърт Индиана, Рой Лихтенщайн и др.

В наши дни Трейси Емин например, използва текста като средство за пряко ангажиране, предизвиквайки незабавен отговор у зрителя, докато Жан-Мишел Баскиа, който започва като графити художник, използва текста като “социо-политически артистичен механизъм“.

Целта на изложбата е да скъси дистанцията между художници и публика и да даде възможност на авторите да предадат своите послания максимално ясно.

 

В изложбата участват:
Ангел Карагьозов
Антония Колева – Нитра
Биляна Рубинова
Виктор Петков
Владимир Иванов
Димитър Трайчев
Калоян Илиев – Кокимото
Мария Зафиркова
Нено Белчев
Петър Костадинов

 

Изложби