ФИГУРИ
Севда Семер :: 3 април - 3 май :: 2019

Севда Семер / ФИГУРИ
3 април – 3 май 2019
откриване, 3 април, 19:00
Варна, Марко Балабанов 23

Изложбата е част от проекта на фондация Крео Култура ЖИВОПИСТА НЕ ЗАМЕНЯ РАЗНООБРАЗНОТО ХРАНЕНЕ
с куратор Даниела Радева и се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Култура на Община Варна.
Медийни партньори на проекта са:
списание АРТизанин, Портал Култура и Градското списание/Urban-mag

„Фигури” са поредица картини със заглавия. Картините не са фигуративни, а заглавията са толкова дълги, че отнемат минути докато бъдат прочетени. По-точно изслушани, защото са на запис и имат статут на част от произведението. Тази задължителна равностойност е може би най-важното в новите работи на Севда Семер. След като известно време се изразява в текст, преди няколко години тя започва да рисува, предимно в малък формат и най-често на страниците на тефтери. Инстинктът за голям мащаб първоначално намира израз в постоянството и последователността – проектът й „Един идеален ден” е визуален дневник с 365 последователни рисунки, създаван през цялата 2017 година. След това идва вдигането на размера на изобразителната повърхност, а заедно с това и дължината на така нареченото заглавие. Образите на Севда Семер стават все по-абстрактни и все по-интуитивни, а думите, на пръв поглед конкретни, са далеч от разказ. Във „Фигури” отново присъства идеята за дневник. Художничката артикулира предимно усещания, свързани с тялото. Мисли, които постоянно циркулират във всеки един от нас, но рядко им обръщаме внимание или сме неспособни да ги изговорим на глас.

Тялото е скритата тема в тази изложба. Тялото на художника, отговорно за предаването на информация между него и творбата му, е обект на интерес и експерименти още преди Кароли Шниман и още преди Кандински. В едновременната употреба на живописни и пърформативни похвати при Ив Клайн и други художници също главна роля има тялото. Връзката между произведенията на Севда Семер и зрителите е почти с тактилен характер, като прегръдка – големите формати и звучащият текст с определена продължителност не позволяват да преминеш бързо покрай тях. Въпреки употребата на абстрактни образи, в тази изложба художничката работи и със собствената си способност за споделяне. Когато някой ти чете е различно от това да го правиш сам, става дума за повишено внимание. А вниманието се изразява първо във физическо присъствие за определено време, а след това и в обмяна на информация.
___

Севда Семер е родена в София през 1990 г. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури. Работи като художник, писател и журналист. Участва в изложби и проекти в България, Канада, Испания и Англия. Част от резиденцията за визуални артисти на лондонското студио за печат с ризограф Hato Press, 2017. Самостоятелни изложби: “Wide Cube” в галерия 0GMS (2014), „Скорошни картини” в галерия 2.0 (2017) и „Един идеален ден” в галерия „+359” (2018). Автор е на следните публикации: Candies (2014); Between Three Cities (2014); What is here за Geist Magazine, Канада (2015); Pages of a diary за Dear Journal Magazine, Канада (2015); Recent paintings (2017).

***
ЖИВОПИСТА НЕ ЗАМЕНЯ РАЗНООБРАЗНОТО ХРАНЕНЕ представя самостоятелни изложби на четирима избрани съвременни живописци с голямоформатни произведения, създадени специално във връзка с проекта. Всички автори живеят и работят в България. Имат дългосрочен ангажимент към средството живопис. Имат опит и с други техники и материали, или видове изкуства. Имат богат професионален опит. Представяни са в изложби и институции в чужбина и са високо образовани по отношение на световното изкуство.
Живописта е свързващото звено между отделните автори. Като най-базово изразно средство във всички периоди от историята, включително и в съвременното изкуство, тя е най-трудоемка по отношение на време, труд и материални средства едновременно. Поради тези и други причини качествената живопис у нас днес се създава бавно и от много ограничен брой художници. Поради това мисията на настоящия проект е да стимулира развитието на специално избрани художници, които до този момент са доказали своите професионални качества. Проектът не е насочен към търсене на изгряващи таланти, а към инвестиция в утвърдени имена, които същевременно са все още в млада възраст – между 30 и 40 г.
Селекцията от автори е направена така, че да покрива различни насоки в съвременната живопис – абстрактна и фигуративна картина; наративна и поетична концепция; връзки между живописни платна и инсталация и звук.
Темите и сюжетите на художниците, засягат съвременността, съвременната култура, мислене и светоглед, което е ясно видимо в техните произведения и категорично ги отличава от художествени практики, характерни за по-ранни периоди.
Цикълът от изложби включва следните автори: Севда Семер, Антон Терзиев, Станимир Генов и Искра Благоева
Проектът включва три лекции по темата за живописта.

Лекция по темата за приемствеността в българското изкуство. Лектор: Димитър Трайчев – художник, преподавател, специалист в областта на живописта на 20-ти век в България

Лекция „Живописта като перформативна практика през втората декада на 21 век – опити за психологическа картография на глобалната съвременност.“
Лектор: проф. д.изк.н. Петер Цанев – художник, изкуствовед, професор в НХА, специалист по психология на творчеството

Лекция по темата за концептуалната живопис в Европа и САЩ, през 20-ти век.
Лектор: проф. Владимир Иванов

Изложби