ТРЕТИЯТ ПРЪСТ
ГОДИШНА ИЗЛОЖБА :: 18.12 :: 2013 - 18.01 :: 2014

проект на фондация „Крео култура”

„Третият пръст” е темата на изложбата, бележеща една година от съществуването на „Съвременно пространство” („Contemporary space”) и ще включва произведения на излагали до момента в галерията артисти.

Албена Баева, Ангел Карагьозов, Димитър Трайчев, Иван Мудов, Калоян Илиев Кокимото, Надежда Олег Ляхова, Нено Белчев, Николай Нинов, Петър Минчев, Стела Василева, Цветан Кръстев, Юлиян Табаков.

Избраната тема е свързана с характера на отминаващата 2013 г. в която древният, на повече от 2000 години жест, се затвърди като символ на разделение, на протест, както и тотален отказ от диалог. В същото време се превърна в знаме на възмущението срещу опита за разграждане, на иначе вродения у всеки индивид, стремеж към надматериални ценности.

Жестът бива широко употребяван без ограничения от религия, пол, сексуална ориентация, расова и класова принадлежност.

„Третият пръст” е проект целящ да представи оценката на авторите за съвременната реалност, пречупена през контекста на темата и предоставящ им пълна свобода при избор на техники, жанрове и медии.

Изложби