ТОТЕМЪТ НА ПЛЕМЕТО
Александър Георгиев :: 18.07 - 31.07 :: 2014

1. LOGO*
графичен знак

Марка. Но не пощенска или германска. В разговорния език става дума за запазен знак на фирма, компания или организация, търговска марка, герб на град, пиктограма, емблема или дори картинка. Какво обаче представлява един запазен знак, какви елементи може да съдържа в себе си, на какво трябва да бъде подчинен, за какво служи… за всичко това са следващите думички.

Няма да разглеждам думичката „запазен“ в контекста на графичния дизайн. За да бъде един знак „запазен“ логично е да се запази, т.е. да се регистрира като такъв. Има определен ред, нормативни документи, организации и какво ли още не, свързани с този проблем, където всеки знак, слоган, търговска марка са под общ знаменател – марки.
Да се върнем към графичния дизайн. Махайки „запазен“ остава само знак. Та логото всъщност е знак. Той може да представлява рисунка, символ, текст. Още от древни времена, авторите са поставяли индикация върху своите творения. Неведнъж се е случвало да не могат да изпишат името си поради факта, че технологията, размерът на изделието или начинът на възприятие им е пречил за това. Тогава те са слагали своя знак (клеймо, щемпел, печат).

Желанието, графиката на знакът да се променя с появяването на нови технологии, е налице. Много колеги се опитват да го разкрасят с цветове, преливащи се форми, обем. В това няма нищо лошо, ако не забравят основните характеристики на един знак: Проектиран и изпълнен в черно-бял вариант; Проектиран и изпълнен в различни големини, като е необходимо да е представен и в един квадратен сантиметър. Едва тогава е възможно създаването и на цветни решения. Помислете, какво би станало с вашия знак ако трябва да се изпълни като малка елегантна значка от благороден метал. Знам. Едва ли на едноличния търговец му е в главата точно тази значка. Така е. Негативите на отказа от основната идея за какво служи един знак се усещат най-често след години. Едноличният търговец е станал акционерно дружество. Търговията или производството се е развила. Офисите, магазините, автомобилите са увеличили броя си. И точно в този момент – трябва да сменим знака (с който ни познават толкова много хора и който го има на толкова много места) защото ни е станал неудобен… а е уж само един знак.

Разбира се има още много неща за казване…

Изложби