ТОВА НЕ Е АМЕРИКА
Красимир Русев :: 29.05 - 05.06.2015

 

Експозицията е интуитивна визия, паралелна на усещането на Франц Кафка за Америка в едноименния му роман „Америка, но след 100 години.
Опитът  за преформулиране на проблемите, заложени там, за съжаление довеждат до извода за цикличност на едно асоциално, маргинално общество.
Настоящата изложба се явява пререгистрация на  идеите, формулирани от Кафка за новия стар свят: „Какво е Америка“ или „Това не е Америка“.

Изложби