ТЕОРЕТИЧНА (псевдо) НАУКА
Самуил Стоянов :: 07 .02 - 07.03 :: 2014

Теоретична (псевдо) наука е озаглавена последната самостоятелна изложба на Самуил Стоянов, в която той показва най-новите си работи, някои от които направени специално за “Съвременно пространство”. Зрителите са поканени да съпреживеят процеса на формиране на темите и гледната точка към тях, в условия на противоречия (включително политически) и мисловни несъобразности.

Ироничното и двусмислено заглавие на изложбата представя в известна степен оценката на автора за сложната взаимовръзка между науката и технологиите, и изкуството, между човека и средата.

Това свое изследване той развива в инсталацията Колайдер* от 2013.

Колайдерът е (псевдо) научен уред предизвикващ въображението на зрителя, който трябва да си представи движението на въздуха (и неговите частици, включително, кварки, мюон, неутрино и т.н.) в тръбите генерирано от мощeн проточен вентилатор.

Този колайдер, за разлика от своя прототип – Големия адронен колайдер в CERN, изследва полето извън настоящото познание на науката – голямото неизвестно, което стои отвъд тези 4% от материята във вселената, от които се състои познатият ни свят и които човечеството е изучило.

Теоритичната физика създава предполагаеми модели (Стандартен модел, Теория на струните…), целящи да обяснят и систематизират света и процесите в него. Тези теории впоследствие се потвърждават или отхвърлят от експерименталната физика.

От друга страна развитието на изкуството повлиява развитието на науката, а тя от своя страна често му дава нови инструменти и теми.

Някъде в тази поредица от взаимовръзки е и авторовият колайдер, с който в края на изложбата ще бъде проведен научен експеримент. Той ще установи резултата от 22-дневното (времетраенето на изложбата) ускорение на въздушните частици, като се предизвика сблъсък, чрез рязко притискане с крак на най-меката част от кръга.

*или „ускорител“

Изложби