СУРВА
СЪНШАЙНЪРС & ФАРС :: 14 .01 - 31.01 :: 2014

 

Древен ритуал за пречистване на замърсена визуална среда.
14 – 31 януари

Откриване
14 януари, 19:00

СУРВА е проект, резултат от колаборацията между известните с намесите си в градска среда, Съншайнърс и Фарс. Авторите са директно повлияни от последствията от замърсяването и копнежа им за хармонична, балансирана и физиологически-пригодна визуална среда. Това е и една от причините всички творби да са изработени или да използват като медии отпадъчни материали, явяващи се от своя страна традиционни източници на визуално замърсяване.

С избора на Сурва за име на проекта, и датата 14 януари за негов старт, се прави директна препратка към времето, когато предците ни са давали началото на кукерските празници, гонещи злото от домовете им.

Една от задачите на СУРВА е да синтезира характерните черти на образите в кукерските обичаи със стиловете в съвременното уличното изкуство.
Проекта повдига сериозния въпрос за бъдещето на идните поколения. Обръща се внимание на средата, в която те ще израстнат и разработва проблема за опасно сваленият праг на поносимост към очевидната липса на естетика в заобикалящата ни среда.

Обектите изнесени от типичната за тях среда и пренесени в абсолютно тъмно галерийно пространство, се превръщат в образи потопени в безвремие подобно на образите в древната българска традиция. Един от характерните за проекта моменти е използването на комбинацията между флуоресцентни бои и UV светлина, символизиращ мистичното начало и вечния конфликт между видимо и невидимо.

Изложби