НЯКАКВИ ХОРА
Ангел Карагьозов :: 01.02 - 14.02 :: 2013

На 1 февруари от 19 ч. Ангел Карагьозов ще представи живопис малък формат в Contemporary Space. Изложбата е под надслов НЯКАКВИ ХОРА (герои от ненаписани романи).
Картините са с маслени бои върху хартия и представляват запечатани истории разказани посредством “идиома универсал” (универсалния език). Автора се е концентрирал върху идеята за “прогресивен реализъм”, който в извесна степен се конфронтира, с както го нарича Шелинг – “плоския реализъм”, този които представлява механично подражание на реалноста и фотографията.
Фокуса е насочен към “истинското рисуване” (както го нарича автора), върху свободата на рисунъка и радостта от фактурите и багрите, върху идеята за създаване на собствена реалност, а не на подражание, така както писателя изгражда и оформя своите персонажи и събития повлияни от дейсвителността, и въпреки това уникални – плод на въображението.

Ангел Карагьозов живее и работи във Варна
1997- 2003 “Университет за приложни изкуства”- Виена
2004 – 2005 специализира във “Висше Училище за изкуства”- Сержи/Париж

Изложби