ЛАВИНА
Станимир Генов :: 12.10 - 30.10 :: 2016

ЛАВИНА
Станимир Генов
живопис
12 – 30 октомври 2016
откриване 12 октомври, 19:00

Изложбата на Станимир Генов, представена в CS-Варна, носи заглавието „Лавина“, което не е типично за региона. Живописните произведения, показани в това „шоу“ реферират към една друга лавина – плътна, тотална, на моменти психеделична, цветна територия – нито пейзаж, нито абстрактна композиция. Неопределено вътрешно състояние, което намира своя визуален израз в лавина от форми, пред-образи, почти-фигури, квази-пространства, полу-жестове и т.н.
Така-описаната ситуация обяснява заглавието. Лавината е бедствие, метеж, но тя все пак спира някъде долу, а в разбитите й купчини и обеми може да са затрупани хора и животни, може и да не са. Стихията от снежен прах отминава, за да се утаи в разбърканите пластове на тежка, плътна маса. Компресията на материал и на пространство, като във визуалната изразност на произведенията, генерират нова по вид и съдържание маса – тегло, което както всичко в живописта интуитивно сочи към метафоричен, даже лирически прочит. Поетиката на нов свят, създаден от отломките на разрушилия се стар свят присъства в работите от изложбата Лавина напълно осезаемо. Тази формула не е нова или специална, тя е класическа. Това дава скритата сила на такава живопис – тя е неизменна, дори в своя ексцес и радикализъм.

Йово Панчев

Изложби