КАЛИН СЕРАПИОНОВ
инсталация, видео, фотография :: 02.11 - 20.11 :: 2016

Изложба на инсталация, видео, документация2 – 20 ноември 2016
откриване, 2 ноември, 19:00
Варна, Марко Балабанов 23, Contemporary Space

Работата на Калин Серапионов представлява форма на визуална поезия, в която синтаксисът се състои от цветове, обеми, контрасти, детайли, уловени действия, повторения, забързване или забавяне на скоротта, звукови ефекти, дълбочина, светлина… Опростени, странно разсъблечени и извадени от бъбривостта на живота, образите, които авторът създава, са метафори и символи – визуални фрагменти, които ни дават възможности да виждаме повече или поне по-съсредоточено.

Самостоятелната изложба в Contemporary Space показва три работи, с различен контекст и история на представяне. Тя е изложба за емоционалните пространства на съвременния живот; за надеждата, споделянето, сигурността, самотата, за фантазмите и виртуалността. Всяка една от работите в нея освен самата себе си разкрива и мащаба на визуално мислене на художника, при който един подход се удържа чрез изразните средства на видеото, фотографията и обекта.

„Installation Look“, 2016 представлява серия от фотографии и проектни компютърни рисунки, колажирани с образи. Създадена изцяло от материал, който е част от подготовката, изследването и процеса на създаване на художника, работата е едновременно личен „манифест“ и отворен за зрителя прозорец. През отделните части от инсталацията се събират географски пространства и времена от Лос Анджелис и Сан Франциско, през Болония и Рим, до плажа на Варна и Стената на плача в Йерусалим. Градски пространства и символи, площади, хора, паметници, табели, столове, плажове, къщи са онези фотографски моменти и ситуации, които занимават автора.

Въпреки че работите на Калин Серапионов са разсъждения върху реалността, върху живота тук и сега, те не са документални. В повечето случаи художникът избира да покаже някакъв детайл и ни дава възможност да го гледаме от дистанция, така че да го осмисляме и да сме еротично привлечени от силата на неговата самостоятелност. Видеото „Displace (без перука, без червило, без телефон и без цигари)“, 2016 представлява именно такова дистанциране и разсъбличане на образа, при което той е лишен от плътност и се превръща в цветни, абстрактни криви, отчитащи движение, време и пространство. За първи път в работата си художникът използва 3D, което дава почти космическа дълбочина на картината, изпълнена с движенията на цветните вълни и звука на Ангел Симитчиев. Работата е създадена на базата на предхождащото я видео „Руса жена с червена рокля и ярко червило говори по телефона и пуши цигара“, 2016, което има същия абстрактен характер, макар и някъде там иззад цветните криви на екрана да се намира реална руса жена с плътно червено червило. Нея обаче можем само да си я въобразяваме.

Дематериализацията на образа във видеото в изложбата в Contemporary Space е компенсирана от материалността на обекта. Третата работа „I am Safe“, 2016 представлява червен неонов надпис, който изписва тази повтаряща се фраза. Текстът има хакатера на хаштаг, но буквите са композирани така, че нямат начало и край; сякаш фразата e непрекъснатa. Художникът използва в случая един от най-често повтаряните постове във фейсбук, който хората изписват при бедствия и терористични атаки. “I am safe“ означава още и “I am real; I am present“, което отпраща към реалността и материалността на телата отвъд виртуалното пространство и същевременно е онзи знак за присъствие на човека, от който най-вече се интересува автора.

Владия Михайлова

_________
Изложбата е подкрепена от „Наградата Гауденц Б. Руф“.

Специални благодарности на Горан Кисьов, Иван Мудов и Ангел Симитчиев

Изложби