ДЪГАТА НЕ ПРИНАДЛЕЖИ НА НИКОГО
Нено Белчев :: 01.06 - 20.06 :: 2013

ДЪГАТА НЕ ПРИНАДЛЕЖИ НА НИКОГО е проект, който трябва да се разглежда като художествено изследване върху ДЪГАТА, от една страна като физическо (оптично) явление, и от друга страна като политически, икономически мистичен и не на последно място феномен чисто визуален – ДЪГАТА, като естествено проявление на спектралните цветове. http://www.nenobel.net/neno-video-2012-positive.htm

Изложби