ГРАДСКИ НАСЕКОМИ
Ясена Попова :: 25.11 - 09.12 :: 2016

Ясена Попова
Градски насекоми
25 ноември – 9 декември
откриване 25 ноември, 19:00

В серията Градски насекоми авторът търси скрития смисъл на обектите, които ни заобикалят в градската среда. Заснема ги от необичаен ъгъл – асфалтова перспектива.

Обектите са превозни средства, заснети в автосервизи, строителни площадки и депа.

За да бъдат фотографирани по-големите от тях, те сa повдигнати на нужната височина, като за целта се използва помощта на кранове.

Погледнати отдолу, машините приличат на огромни насекоми, а сложните плетеници от задвижващи системи напомнят органите на живо същество. Така, когато системите са оцветени в различни цветове, машините оживяват.

Изложбата се осъществява със съдействието на
www.bulgarianphotographynow.com

Изложби