Nikolai_Bojinov

Николай Божинов

Николай Божинов познат още като Никкалай започва художествена дейност в сферата на графити изкуството.
По време на следването си разширява тези практики, но запазва публичното пространство като главна област за работа.
В периода от 2011 до 2014 година реализира съвместно с Виктория Георгиева редица творби в градска среда за street art проектът SUNSHINERS.
В самостоятелната си дейност работи в характера на концептуалното изкуство изследвайки народопсихологията посредством многокомпонентни произведения с вариращи размери, местообитание и материалност.

Автори