Antoniya_Koleva

Антония Колева – Нитра

В своите естетически търсения Антония Колева се обръща към тривиални ситуации и образи от ежедневието, определени аспекти от попкултурата, примесени с иконографски елемент на естетическо въздействие. В произведенията и се наблюдава стремеж за оформяне на своеобразна еклектика от изразни средства характерни за масовата култура преплетени с класически похвати.Това има за цел да създаде атмосфера на интимност между здрителя и самото произведение, което изразява сложна вътрешна нагласа и отношение към проблеми от реалната действителност.
Въпреки съдържанието на конкретни реални образи, водещи към подсъзнателни асоциации, тя избягва демонстрирането на категорично мнение или решение на проблемите, които са загатнати в произведенията. Предпочита те да провокират и подтикнат зрителя към размисъл.

Автори